ETRA

Õhu desinfitseerimise ja puhastamise fotokatalüüsisüsteem reisijateveoks

ETRA (patenteeritud, kõik õigused on kaitstud) on õhu desinfitseerimis- ja puhastusseade kõigi ühistranspordivahendite sõitjateruumis kasutamiseks. See moodul-filtrisüsteem (plastist või metallist) on ettenähtud paigaldada kütte- ventilatsiooni- ja kliimaseadmete retsirkulatsiooni (õhuringluse) osasse. Desinfitseerimis- puhastustehnoloogial põhinev WO3 (volframtrioksiid) ei nõua mingi täiendava mehhaanilise ega elektrostaatilise filtri kasutamist. Nähtava LED-valgusega aktiveeritud oksüdeerumisreaktsioon desinfitseerib ja puhastab kohe läbijuhitava õhu, põhjustades kõigi sõitjateruumis aerosoolina olevate kahjulike mikroorganismide ja patogeenide süstemaatilise hävitamise, näiteks: viirused, bakterid, LOÜd, allergeenid, PM2,5 ja PM10 osakesed. Seade ei näe ette mis tahes liiki biotsiidse kemikaali ega energiat tarbiva UV-valguse kasutamist, mis võivad olla inimestele kahjulikud ja kahjustada pindu ning seetõttu võib seda ohutult koos sõidukis viibivate reisijatega pidevalt kasutada.

Tööpõhimõte

Fotokatalüüs on looduslik nähtus, milles fotokatalüsaatoriks WO3 (volframtrioksiid) nimetatav toimeaine kantakse kandja pinnale (metallist või plastist). Fotokatalüütiline kandja aktiveeritakse valge valgusega ja see põhjustab elektronide/keelutsoonide emissiooni. Elektronid reageerivad omakorda veega (õhuniiskusega), mida leidub üle kandja pindade liikuvas õhuvoolus. See kutsub esile hüdroksüülradikaale, mille mõjul toimuv keemiline oksüdeerumisprotsess viib õhuvoolus leiduvate orgaaniliste ja anorgaaniliste mikroorganismide täieliku lagunemiseni.

Ohutus ja tõhusus

Fotokatalüüs on looduslik nähtus, mille korral fotokatalüsaatoriks nimetatav aine muudab valguse (loodusliku või tehisvalguse) toimel keemilise reaktsiooni kiirust.

Valgusega kokku puutudes neelab WO3 valgusenergiat ja muudab selle elektronideks ja keelutsoonideks. WO3 reageerib veega (õhuniiskusega), moodustades hüdroksüülradikaale (OH-), ja hapnikuga, moodustades superoksiidanioone (O2-).

Sekundi miljardike jooksul moodustub miljardeid neid tugevalt oksüdeerivaid radikaale, millel on ainet molekulaartasemel lõhkuv mõju. Selle tulemusel lagundatakse tulemuslikult orgaanilisi ja anorgaanilisi saasteaineid (sarnaselt kõigi PM2,5–PM10 peenosakestega), mikroobe, viiruseid, lämmastikoksiide, polükondenseerunud aromaatseid ühendeid, vääveldioksiidi, süsinikmonooksiidi, formaldehüüdi, metanooli, etanooli, benseeni, etüülbenseeni, monooksiidi ja lämmastikdioksiidi jne.

Fotokatalüsaatorite omadused ei kao aja möödudes, sest neil on ainult protsessi aktiveeriv toime, need ei seo saasteaineid ja jäävad uutele fotokatalüüsi tsüklitele kättesaadavaks. Katalüsaator ei sekku otseselt reaktsiooni, vaid soodustab fotokatalüütilist reaktsiooni elektronide eraldamisega, mille võtab hiljem keskkonnast tagasi.

 

Tutvu ka teiste toodetega

cropped-favicon-270x270-min

See lahendus on mõeldud spetsiaalselt erineva võimsusega liftidele.

Bora-250-1-min

BORA 250 sobib linnaliinibussidele ja kaugmaa bussidele.

Bora-50-min

Bora 50 on sobiv kiirabiautodele ja külmutusseadmega autodele.